Svenskt Trä Logo

Avslutning av färdigställt limträmontage

Publicerad 2018-07-11

Vid avslutning ska den temporära stagning som ska kvarstå kontrolleras före avsyning.

Den temporära stagningen ska vara i god kondition och det ska inte finnas slaka vajrar eller andra brister. Innan den färdiga limträstommen överlämnas ska den vara avsynad och godkänd av montageansvarig.

Den egna arbetsplatsen ska städas av före avsyningen så att även städningen kan granskas och godkännas.

12.1 Avsyning av limträmontage

12.2 Entreprenadbesiktning

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok