Svenskt Trä Logo

Avsyning av limträmontage

Publicerad 2018-08-23

Ett limträmontage ska avslutas med en avsyning. Vid stora byggnader kan det vara delavsyningar efter varje etapp.

Platschefen eller annan ansvarig för byggarbetsplatsen ska vara med vid avsyningen och godkänna de noteringar som upprättas.

Avsyningen ska återspegla hur limträstommen ser ut vid överlämnandet.

Limträstommen ska som utgångspunkt inte ha några skador eller defekter som inte är åtgärdade före avsyningen. Eventuellt uppkomna skador vid montaget ska om möjligt vara åtgärdade före avsyningen.

Felaktigheter på limträelement eller på annat material som monterats ska anmälas till leverantör av aktuell produkt.

Ett avsyningsdokument ligger till grund för att montaget är klart. Dokumentet klargör också att ansvaret för eventuella framtida skador på monterat material inte längre vilar på montören eller montagefirman för limträstommen.

Färdigmonterad pelar-balkstomme av limträ. Bygg- och trävaruhandel, Stockholm.
Färdigmonterad pelar-balkstomme av limträ. Bygg- och trävaruhandel, Stockholm.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan