Svenskt Trä Logo

Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar

Publicerad 2017-01-16

Limträbalkar har ofta varierande tvärsnittshöjd eller är krökta eller bådadera för att uppfylla arkitektoniska krav, ge lutande tak och största möjliga fri höjd samt för att minska vägghöjden vid upplagen. De vanligaste typerna är pulpetbalken, sadelbalken, den krökta balken med konstant tvärsnitt och bumerangbalken, se figur 7.1.

En egenskap för dessa balkar är att böjspänningsfördelningen är icke-linjär och den borde därför beräknas med hjälp av teorin för anisotropiska skivor. Vid dimensionering kan emellertid den maximala böjspänningen och skjuvspänningen beräknas tillräckligt noggrant med hjälp av enkel balkteori för isotropiska material.

Speciella limträbalkar
Figur 7.1
Speciella limträbalkar. a) Pulpetbalk, b) sadelbalk, c) krökt balk, d) bumerangbalk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok