Svenskt Trä Logo

Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar

Publicerad 2017-01-16

Limträbalkar har ofta varierande tvärsnittshöjd eller är krökta eller bådadera för att uppfylla arkitektoniska krav, ge lutande tak och största möjliga fri höjd samt för att minska vägghöjden vid upplagen. De vanligaste typerna är pulpetbalken, sadelbalken, den krökta balken med konstant tvärsnitt och bumerangbalken, se figur 7.1.

En egenskap för dessa balkar är att böjspänningsfördelningen är icke-linjär och den borde därför beräknas med hjälp av teorin för anisotropiska skivor. Vid dimensionering kan emellertid den maximala böjspänningen och skjuvspänningen beräknas tillräckligt noggrant med hjälp av enkel balkteori för isotropiska material.

Speciella limträbalkar
Figur 7.1
Speciella limträbalkar. a) Pulpetbalk, b) sadelbalk, c) krökt balk, d) bumerangbalk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan