Svenskt Trä Logo

Planera ett träbygge

Att planera och projektera trähus skiljer sig inte från byggprojekt i andra material.

Hänsyn måste tas till träets egenskaper och särskilda förutsättningar, möjligheterna att kombinera med andra material, funktionella, tekniska och estetiska faktorer.

Dagens träbyggnadsteknik för bostadshus upp till åtta våningar visar att tekniken är såväl tekniskt som ekonomiskt väl så bra som alternativen. Framställningen här är främst inriktad på flerbostadshus, men den kan även i många fall appliceras på småhusbyggande. Förutsättningar för projektering fram till systemhandlingar behandlas. Småhusens och flervåningshusen arkitektur behandlas i Att välja trä.

I Byggsystem beskrivs de stomsystem som används, byggnader med stor spännvidd och tekniska system för installationer. Fasadsystem i skivmaterial beskrivs separat. Bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner behandlar dels projektering för god bullerdämpning, dels utomhuskonstruktioner som staket, skärmar och spaljéer samt generella aspekter på konstruktivt träskydd och val av material. Träbroar beskrivs i ett separat avsnitt.

Se program:
"Bättre, billigare, byggande i trä!"
, Hållbara livsmiljöer, kortare tid, lägre vikt, enklare grund, lätt och snabbt att montera. Samtal med Mikael Krüger, vd, Stenmarks Bygg i Skaraborg AB och Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se föreläsning:
"Därför vill vi bygga mer i trä"
, Jan Dahlkvist, Marknadsutvecklingschef, NCC Sverige AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan