Svenskt Trä Logo

Stabilisering av ramverkstakstolar

Publicerad 2021-11-02

7.1 Principer för stabilisering av ramverkstakstolar

7.2 Utförande och montage

7.3 Förankring och detaljer

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok