Svenskt Trä Logo

7.1 Principer för stabilisering av ramverkstakstolar

Publicerad 2021-11-02

Detta kapitel av Takstolshandbok behandlar stabilisering av tak med ramverkstakstolar. Så långt det är möjligt används samma principer och lösningar som visats i kapitel 6, Stabilisering av fackverkstakstolar. Där det ansetts vara nödvändigt har texten ändrats och kompletterats med nya lösningar.

Ramverkstakstolar kan i likhet med fackverkstakstolar stabiliseras med strävor, vindkryss och med skivverkan. Principen att stabilisera tak med skivverkan beskrivs mera ingående i kapitel 8, Stabilisering med skivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan