Svenskt Trä Logo

7.1 Principer för stabilisering av ramverkstakstolar

Publicerad 2021-11-02

Detta kapitel av Takstolshandbok behandlar stabilisering av tak med ramverkstakstolar. Så långt det är möjligt används samma principer och lösningar som visats i kapitel 6, Stabilisering av fackverkstakstolar. Där det ansetts vara nödvändigt har texten ändrats och kompletterats med nya lösningar.

Ramverkstakstolar kan i likhet med fackverkstakstolar stabiliseras med strävor, vindkryss och med skivverkan. Principen att stabilisera tak med skivverkan beskrivs mera ingående i kapitel 8, Stabilisering med skivor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok