Svenskt Trä Logo

TräGuiden tipsar!

Här hittar du ett arkiv med söktips som vi tidigare publicerat på TräGuidens startsida relaterat till olika säsonger.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok