Svenskt Trä Logo

Välj rätt träskydd

Publicerad 2015-06-23

För att kunna välja rätt träskyddsklass för virket gäller generellt att man behöver beakta:
  • Konstruktionens användning och utformning och därmed förknippad risk för angrepp av träförstörande organismer, till exempel rötsvampar och insekter
  • Önskad livslängd
  • De ekonomiska och personsäkerhetsmässiga följderna av ett eventuellt angrepp av träförstörande organismer.

Impregnerade trävaror som är NTR-klassade (Nordiska Träskyddsrådet) och säljs i bygg- och trävaruhandeln är industriellt impregnerade med vattenbaserade kopparmedel. Kopparsalterna, vilka fixeras till träets celler, ger den karakteristiska gröna färgen.

Oljelösliga medel består av ett eller flera aktiva ämnen som lösts i lacknafta. Medlen används uteslutande för industriell impregnering av snickerier.

Vid industriell impregnering ökas träets motståndskraft mot träförstörande organismer. Om rätt impregnerat virke används på rätt plats kan man förvänta att träet behåller sin funktion i 20 år eller mer. Virke som impregnerats med vattenbaserade träskyddsmedel, "det gröna virket", har praktiskt taget samma egenskaper vad gäller fuktrörelser och sprickbildning som obehandlat virke. Som alternativ till impregnerat virke används även modifierat trä där man med olika behandlingsmetoder förändrat träets fysikaliska egenskaper för att öka motståndskraften mot fukt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok