Svenskt Trä Logo

Stabilisering och förband

Vid dimensionering av den bärande stommen bör byggnadens styrka och styvhet mot horisontalkrafter kontrolleras.

Bortsett från upplagsreaktioner från takstolar, bågar och ramar är det oftast vindlasten som ger upphov till horisontalkrafter. Jordbävningar genererar också horisontalkrafter som måste beaktas, men i Sverige kan vi bortse från sådana.

Ofrivillig snedställning hos pelare och bärande väggar kan också leda till detta. I hallbyggnader kan horisontella laster orsakas av traverser etcetera.

För att sammanfoga konstruktionsdelar används mekaniska förband och limförband inom träbyggnadstekniken.

Se föreläsning:
"Horisontalstabilisering och förband", Roberto Crocetti, Professor, Lunds Tekniska Högskola / Limträteknik i Falun AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan