Svenskt Trä Logo

Stabilisering och förband

Vid dimensionering av den bärande stommen bör byggnadens styrka och styvhet mot horisontalkrafter kontrolleras.

Bortsett från upplagsreaktioner från takstolar, bågar och ramar är det oftast vindlasten som ger upphov till horisontalkrafter. Jordbävningar genererar också horisontalkrafter som måste beaktas, men i Sverige kan vi bortse från sådana.

Ofrivillig snedställning hos pelare och bärande väggar kan också leda till detta. I hallbyggnader kan horisontella laster orsakas av traverser etcetera.

För att sammanfoga konstruktionsdelar används mekaniska förband och limförband inom träbyggnadstekniken.

Se föreläsning:
"Horisontalstabilisering och förband", Roberto Crocetti, Professor, Lunds Tekniska Högskola / Limträteknik i Falun AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok