Svenskt Trä Logo

Brandsäkerhet

Publicerad 2021-12-01

Fram till 1994 fanns i Sverige ett förbud mot att använda trästommar i hus med mer än två våningar. Då ersattes förbud mot brännbara material med funktionsbaserade regler. Därmed blev det möjligt att bygga höga hus i trä.

Brandsäkerhet är ett viktigt kriterium vid val av byggmaterial. Den viktigaste förutsättningen för ökad användning av trä i byggnader är fullvärdig brandsäkerhet. Rätt använt är trä minst lika brandsäkert som andra byggmaterial.

Sprinklade byggnader är mycket brandsäkra oberoende av byggnadsmaterial. Sprinkling kan också underlätta att använda synligt trä i byggnader, både invändigt och utvändigt.

Kunskapen i detta avsnitt visar hur man kan uppnå hög brandsäkerhet i träbyggnader. Här finns information om dimensionering av träkonstruktioner och träprodukter för att hindra antändning och begränsa konsekvenserna av en eventuell brand. Här finns också information om hur man kan hantera den största utmaningen som är att hindra brandspridning i dolda utrymmen, takfot, hörn och vindar.

Brandinträngning

Innanför den förkolnade ytan finns trä med sina ursprungliga egenskaper. Trästommar kan därför upprätthålla sin bärförmåga och stabilitet vid brand under mycket lång tid.

Informationen i detta avsnitt baseras på den nordisk-baltiska handboken Brandsäkra trähus 3 utgiven av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, numera RISE.

Se även den globala boken Fire Safe Use of Wood in Buildings - Global Design Guide. Boken finns att ladda ned kostnadsfritt här. Via samma länk finns också möjlighet att beställa en tryckt version med hårda pärmar.

Se föreläsning:
"Kunskapsläget för brandprojektering av trähus"
, Mattias Delin, Forskningsdirektör, Brandforsk. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

Se föreläsning:
"Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd", Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

Se föreläsning:
"Brandprojektering av träkonstruktioner", Birgit Östman, Forskare, SP Hållbar Samhällsbyggnad. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

Se föreläsning:
"Brandprojektering av träkonstruktioner", Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok