Stomme

Byggnadens stomme har en bärande eller stabiliserande funktion. Bjälklag, väggar, tak, knutpunkter och förband ingår i stommen.

Här behandlas först generella aspekter när det gäller stabiliserande system oavsett val av material samt övergripande aspekter på stommar i massivt trä. Därefter behandlas olika byggnadsdelar separat.

Bjälklag är byggnadens horisontella bärverk och ska dimensioneras för såväl horisontella som vertikala laster. Bjälklag delas in i olika typer efter den funktion de har. Här redovisas olika bjälklagstyper och deras principiella uppbyggnad. När det gäller väggar kan både ytter- och innerväggar vara antingen bärande eller icke bärande, det hänger samman med vilket statiskt system byggnaden har. Dagens ytterväggar är normalt bärande, men kan i vissa fall vara icke bärande. Även icke bärande väggar kan överföra vindlaster och därigenom ingår även de i byggnadens stomme.

Bärverket till en takkonstruktion av trä ska vara dimensionerat för att ta upp förekommande laster, såväl horisontella som vertikala, till exempel egentyngd, snölast och vindlast – var och en för sig eller i kombination. Bärverk kan vara balkar, fackverk, takstolar, ram- eller bågkonstruktioner. Här beskrivs hur en takkonstruktion av trä ska vara utformad för att på bästa sätt ta upp förekommande laster.

Stomme

Bjälklag

KL-trä

Väggar

Tak

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan