Stabilisering – tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-06-22

Taket bildar ofta tillsammans med väggar och bjälklag byggnadens stabiliserande system. I tak åstadkoms stabilisering med särskilda vindfackverk eller genom skivverkan. Väggarna överför vindlaster från taket till grunden.

Vindlaster kan ge upphov till uppåtriktade krafter, lyftkrafter, som bestäms genom dimensionering. I de flesta fall motverkas lyftkrafterna av egentyngden hos takkonstruktionen. Taket förankras i stommen med hjälp av beslag eller bandstål.

Takkonstruktionen till en byggnad kan även medverka till att ta upp horisontell belastning och stabilisera stommen. Den horisontella belastningen orsakas i första hand av vindlast. Den stabiliserande konstruktionen döljs många gånger i mindre byggnader medan den i större byggnader ofta görs synlig.

Skivverkan och förankring

Skivverkan innebär att ett konstruktionsskikt tar upp krafter i sitt eget plan. Luckor av underlagsspont, plywood- eller spånskivor som underlagstak ger skivverkan. För att uppnå skivverkan erfordras att luckan eller skivan är tillräckligt tjock så att den inte bucklas samt att den spikas tillräckligt. Spontad träpanel ger inte lika god skivverkan men är i regel tillräcklig för småhus. Vid större byggnader krävs att träpanelen kompletteras med vindstag. En trästomme kan stabiliseras med hjälp av stålband eller -linor som spänns diagonalt som krysstag, eller av vindfackverk.

De laster som takskivan utsätts för måste kunna överföras till väggarna på ett säkert sätt. För mindre byggnader kan traditionell takstolsförankring med bandstål eller vinkelbeslag räcka. För större byggnader krävs särskild dimensionering av de förankringar och beslag som erfordras.

Stabilisering - tak
Bild 1. Exempel på stabilisering av större byggnad med hjälp av vindstag.

Stabilisering - tak
Bild 2. Exempel på stabilisering under byggtiden av enplans träregelstomme.

Stabilisering - tak
Bild 3. I ett småhus kan taket stabiliseras med underlagsspont eller träbaserade skivor. Väggarna stabiliseras vanligen med hjälp av beklädnadsskivor.

Vippning

Bärande element som är höga i förhållande till sin bredd, till exempel balkar eller fackverk, måste förhindras att vippa, det vill säga att den tryckta delen av tvärsnittet knäcker ut. Sådant stabilitetsbrott sker plötsligt och medför i värsta fall kollaps.

I en takkonstruktion av trä kan vippning inträffa i överkant av en kontinuerlig balk vid stöd eller i underkant av en balk utsatt för lyftkrafter orsakade av till exempel vindlast. Vippning av en hög balk förhindras vanligen genom att den stagas av åsar eller snedsträvor.

Stabilisering - tak
Bild 4. Exempel på stabilisering av takbalk för att förhindra vippning eller buckling.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan