Svenskt Trä Logo

Stabilisering – tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Taket bildar ofta tillsammans med väggar och bjälklag byggnadens stabiliserande system. I tak åstadkoms stabilisering med särskilda vindfackverk eller genom skivverkan. Väggarna överför vindlaster från taket till grunden.

Vindlaster kan ge upphov till uppåtriktade krafter, lyftkrafter, som bestäms genom dimensionering. I de flesta fall motverkas lyftkrafterna av egentyngden hos takkonstruktionen. Taket förankras i stommen med hjälp av beslag eller bandstål.

Takkonstruktionen till en byggnad kan även medverka till att ta upp horisontell belastning och stabilisera stommen. Den horisontella belastningen orsakas i första hand av vindlast. Den stabiliserande konstruktionen döljs många gånger i mindre byggnader medan den i större byggnader ofta görs synlig.

Skivverkan och förankring

Skivverkan innebär att ett konstruktionsskikt tar upp krafter i sitt eget plan, till exempel tjocka KL-träskivor. Luckor av underlagsspont, plywood- eller spånskivor som underlagstak är andra produkter som ger skivverkan. För att uppnå skivverkan erfordras att skivan eller luckan är tillräckligt tjock så att den inte bucklas samt att den fästs tillräckligt. Spontad träpanel ger inte lika god skivverkan men är i regel tillräcklig för småhus. Vid större byggnader krävs att träpanel kompletteras med vindstag. En trästomme kan stabiliseras med hjälp av stålband eller -stänger som spänns diagonalt som krysstag, eller av vindfackverk.

De laster som takskivan utsätts för måste kunna överföras till väggarna på ett säkert sätt. För mindre byggnader kan traditionell takstolsförankring med bandstål eller vinkelbeslag räcka. För större byggnader krävs särskild dimensionering av de förankringar och beslag som erfordras.

Stabilisering av större byggnad med hjälp av vindstag
Bild 1. Exempel på stabilisering av större byggnad med hjälp av vindstag.

Stabilisering under byggskedet av enplans träregelstomme
Bild 2. Exempel på stabilisering under byggskedet av enplans träregelstomme.

Taket stabiliseras med underlagsspont eller träbaserade skivor
Bild 3. I ett småhus kan taket stabiliseras med underlagsspont eller träbaserade skivor. Väggarna stabiliseras vanligen med hjälp av beklädnadsskivor.

Vippning

Bärande element som är höga i förhållande till sin bredd, till exempel balkar eller fackverk, måste förhindras att vippa, det vill säga att den tryckta delen av tvärsnittet knäcker ut. Sådant stabilitetsbrott sker plötsligt och medför i värsta fall kollaps.

I en takkonstruktion av trä kan vippning inträffa i överkant av en kontinuerlig balk vid stöd eller i underkant av en balk utsatt för lyftkrafter orsakade av till exempel vindlast. Vippning av en hög balk förhindras vanligen genom att den stagas av åsar eller snedsträvor.

Stabilisering av takbalk, förhindra vippning eller buckling
Bild 4. Exempel på stabilisering av takbalk för att förhindra vippning eller buckling.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok