Svenskt Trä Logo

Friskrivningar

Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Föreningen Sveriges Skogsindustrier och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Som en del av den verksamheten tillhandahålls webbplatsen www.traguiden.se. Juridisk ägare och förvaltare av webbplatsen är Skogsindustrierna.

Genom att öppna och bläddra igenom eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll och information från webbplatsen, godkänner och accepterar du nedan angivna användarvillkor.

All information på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte anses vara en rådgivande eller professionell relation med dig.

All information på webbplatsen tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och utan någon form av garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Även om Skogsindustrierna i rimlig omfattning försöker tillhandahålla tillförlitlig information på webbplatsen, garanterar inte Skogsindustrierna att webbplatsen är fri från felaktigheter, misstag och/eller avsaknad av information, samt inte heller virus, maskar, trojanska hästar och liknande, eller att dess innehåll är aktuellt och relevant för dina behov. Skogsindustrierna lämnar ingen garanti för några resultat som härrör från nyttjandet av informationen som finns på webbplatsen. All användning av information på webbplatsen sker på eget ansvar och på egen risk.

Skogsindustrierna har inget ansvar för direkta eller indirekta skador och förluster som uppkommer i samband med användning av webbplatsen eller den information som tillhandahålls, samt inte heller i samband med användning av och den information som tillhandahålls på länkade webbplatser.

Länkar till tredje parts webbplats tillhandahålls endast av praktiska skäl och innebär inte att Skogsindustrierna godkänner eller rekommenderar de länkade sidornas innehåll. Skogsindustrierna kan således inte hållas ansvarig för innehållet på de länkade sidorna eller för länkar som förekommer på de länkade sidorna. Det är inte heller tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till webbplatsen utan att först inhämta tillstånd från Skogsindustrierna.

Webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter och är Skogsindustriernas exklusiva egendom. Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen. Kopiering av innehållet utan angivande av källan är förbjudet.

© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2019

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok