Friskrivningar

Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Föreningen Sveriges Skogsindustrier och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

Som en del av den verksamheten tillhandahålls webbplatsen www.traguiden.se. Juridisk ägare och förvaltare av webbplatsen är Skogsindustrierna.

Genom att öppna och bläddra igenom eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll och information från webbplatsen, godkänner och accepterar du nedan angivna användarvillkor.

All information på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte anses vara en rådgivande eller professionell relation med dig.

All information på webbplatsen tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och utan någon form av garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Även om Skogsindustrierna i rimlig omfattning försöker tillhandahålla tillförlitlig information på webbplatsen, garanterar inte Skogsindustrierna att webbplatsen är fri från felaktigheter, misstag och/eller avsaknad av information, samt inte heller virus, maskar, trojanska hästar och liknande, eller att dess innehåll är aktuellt och relevant för dina behov. Skogsindustrierna lämnar ingen garanti för några resultat som härrör från nyttjandet av informationen som finns på webbplatsen. All användning av information på webbplatsen sker på eget ansvar och på egen risk.

Skogsindustrierna har inget ansvar för direkta eller indirekta skador och förluster som uppkommer i samband med användning av webbplatsen eller den information som tillhandahålls, samt inte heller i samband med användning av och den information som tillhandahålls på länkade webbplatser.

Länkar till tredje parts webbplats tillhandahålls endast av praktiska skäl och innebär inte att Skogsindustrierna godkänner eller rekommenderar de länkade sidornas innehåll. Skogsindustrierna kan således inte hållas ansvarig för innehållet på de länkade sidorna eller för länkar som förekommer på de länkade sidorna. Det är inte heller tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till webbplatsen utan att först inhämta tillstånd från Skogsindustrierna.

Webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter och är Skogsindustriernas exklusiva egendom. Innehållet skyddas således enligt upphovsrättslagen. Kopiering av innehållet utan angivande av källan är förbjudet.

© Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2019

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan