Svenskt Trä Logo

Väggar

Ytterväggen ingår vanligen i byggnadens stomme. Den byggs oftast upp med regelverk såväl när det gäller bärande som icke bärande ytterväggar. Även korslimmat trä, KL-trä förekommer som stommaterial, särskilt i flervånings trähus.

Yttervägg - generella detaljlösningar

Bärande yttervägg

Fasadsystem i skivmaterial

Industriyttervägg

Icke bärande yttervägg

Fönster i ytterväggar

Bärande innervägg

Icke bärande innervägg

Lägenhets­skiljande vägg

Våtrumsvägg

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok