Väggar

Ytterväggen ingår vanligen i byggnadens stomme. Den byggs oftast upp med regelverk såväl när det gäller bärande som icke bärande ytterväggar.

Publicerad 2003-09-01

Det är viktigt att anslutningen mot andra byggnadsdelar görs på rätt sätt för att undvika skador.

Här visas generella detaljlösningar för ytterväggar med liggande eller stående panel samt principlösningar och typdetaljer för olika typer av ytterväggar.

Hur fönster ska monteras i en yttervägg beror på hur väggen är uppbyggd, vilken typ av virke och väggreglar som används, hur fönstersmygen utformas med mera. Här visas en principlösning och några olika alternativ till hur detaljer kan utformas.

Innerväggar konstrueras olika beroende på vilken typ av innervägg det gäller. Väggen kan vara bärande eller icke bärande. Innerväggar som är lägenhetsskiljande ska uppfylla särskilda krav på ljudisolering och brandmotstånd, och våtrumsväggar ska konstrueras så att de motsvarar höga krav på fuktsäkerhet.

Yttervägg - generella detaljlösningar

konstruktionsexempelbild
Yttervägg med liggande panel
konstruktionsexempelbild
Yttervägg med stående panel

Bärande yttervägg

Konstruktionsvirke eller lättreglar

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot grundmur
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot betongplatta på mark
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag – väggreglar
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot vindsbjälklag och inklädd takfot
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot vindsbjälklag och öppen takfot
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot ytterväggshörn - korsande regelverk
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot ytterväggshörn, enkelt regelverk – massivreglar

Massivträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Principlösning. Alternativt utförande
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning av takstol
konstruktionsexempelbild
Principlösning - fogar mellan flerskikts massivträskivor, väggar
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot ytterväggshörn
konstruktionsexempelbild
Fönster i yttervägg
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot betongplatta på mark
konstruktionsexempelbild
Bärande yttervägg av flerskikts massivträskiva med liggande limträpanel

Fasadsystem i skivmaterial

konstruktionsexempelbild
Yttervägg med plywood
konstruktionsexempelbild
Yttervägg med flerskiktsskiva
konstruktionsexempelbild
Yttervägg med enskikts limmad massivträpanel
konstruktionsexempelbild
Yttervägg med cementbunden spånskiva

Industriyttervägg

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Vertikalsnitt i väggmitt
konstruktionsexempelbild
Horisontalsnitt i väggmitt

Icke bärande yttervägg

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot grundkonstruktion
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot vindsbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot bärande innervägg
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot ytterväggshörn

Fönster i ytterväggar

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Vägg med reglar av konstruktionsvirke i två skikt – alternativ 1, vertikalsektion
konstruktionsexempelbild
Vägg med reglar av konstruktionsvirke i två skikt – alternativ 1, horisontalsnitt, vinklad smyg
konstruktionsexempelbild
Vägg med reglar av konstruktionsvirke i två skikt – alternativ 2, vertikalsektion
konstruktionsexempelbild
Vägg med reglar av konstruktionsvirke i två skikt – alternativ 2, horisontalsnitt, rak smyg
konstruktionsexempelbild
Vägg med reglar av konstruktionsvirke i ett skikt – anslutning mot skalmur

Bärande innervägg

Konstruktionsvirke

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot bottenbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag

Massivträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning

Icke bärande innervägg

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot bottenbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag med ljudisolering
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot yttervägg

Lägenhets­skiljande vägg

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot bottenbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot vindsbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot yttervägg

Våtrumsvägg

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot bottenbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot vindsbjälklag
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot mellanvägg

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan