Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg i flerbostadshus – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke (utfackningsvägg. Byggnadens stomme av betong. Fasad av murverk.

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Murverk.
 2. Yttre heltäckande isolerskikt.
 3. Vindskydd.
 4. Vindskydd vid bjälklagskant.
 5. Kantisolering.
 6. Värmeisolering.
 7. Syll.
 8. Ångspärr/ångbroms.
 9. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 10. Invändig väggbeklädnad.
 11. Fästbeslag.
 12. Drevning.
 13. Hammarband.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar, syll/hammarband: konstruktionsvirke 45x195 (VB1806).
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig väggbeklädnad: OSB-skiva + gipsskiva.
Värmeisolering: skivor av mineralull, total isolertjocklek 270 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva, alternativt vindskyddsduk.
Kantisolering: mineralull som täcks med vindskyddsskiva. Vindskyddsskivans översida tätas.
Fästbeslag vid syll och hammarband: vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.

Utförande

Fästbeslagen monteras i bjälklaget. Väggelementet monteras på bjälklaget så att bjälklagskanten kan isoleras, för att motverka köldbrygga. Kantisoleringen ska uppfylla vindskyddskrav.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok