Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg i flerbostadshus – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke (utfackningsvägg. Byggnadens stomme av betong. Fasad av murverk.

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

2D-ritning
3D-ritning

Förklaring

 1. Murverk.
 2. Yttre heltäckande isolerskikt.
 3. Vindskydd.
 4. Vindskydd vid bjälklagskant.
 5. Kantisolering.
 6. Värmeisolering.
 7. Syll.
 8. Ångspärr/ångbroms.
 9. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 10. Invändig väggbeklädnad.
 11. Fästbeslag.
 12. Drevning.
 13. Hammarband.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar, syll/hammarband: konstruktionsvirke 45x195 (VB1806).
Ångspärr/ångbroms: åldersbeständig plastfilm.
Invändig väggbeklädnad: OSB-skiva + gipsskiva.
Värmeisolering: skivor av mineralull, total isolertjocklek 270 mm.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva, alternativt vindskyddsduk.
Kantisolering: mineralull som täcks med vindskyddsskiva. Vindskyddsskivans översida tätas.
Fästbeslag vid syll och hammarband: vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.

Utförande

Fästbeslagen monteras i bjälklaget. Väggelementet monteras på bjälklaget så att bjälklagskanten kan isoleras, för att motverka köldbrygga. Kantisoleringen ska uppfylla vindskyddskrav.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan