Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke

Anslutning mot mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Anslutning mot mellanbjälklag. Icke bärande yttervägg.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

 1. Murverk.
 2. Yttre isolerskikt med horisontell väggregel, alternativt distanshylsor.
 3. Vindskydd.
 4. Vindskydd.
 5. Kantisolering.
 6. Värmeisolering.
 7. Syll.
 8. Ångspärr.
 9. Horisontell väggregel, så kallad installationsskikt.
 10. Invändig väggbeklädnad.
 11. Fästbeslag.
 12. Drevning.
 13. Hammarband.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Väggreglar:syll/hammarband: konstruktionsvirke 45 mm.
Ångspärr: åldringsbeständig plastfolie.
Invändig beklädnad: beklädnadsskiva eller spontad träpanel.
Värmeisolering: skivor av mineralull.
Vindskydd: skivmaterial, utvändigt godkänd och fukttålig skiva.
Kantisolering: mineralull som täcks med vindskyddsskiva. Vindskyddsskivans översida tätas.
Fästbeslag syll och hammarband: vinkelbeslag 60x60x2,0 mm.

Utförande

Fästbeslagen monteras i bjälklaget. Väggelementet monteras på bjälklaget så att bjälklagskanten kan isoleras för att köldbrygga ska undvikas. Kantisoleringen ska innehålla vindskyddskraven.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan