Svenskt Trä Logo

Dimensionering

Här finns hjälpmedel för dimensionering av konstruktionsdelar som ingår i byggnadsverk i trä.

Hållfasthet och bärförmåga för material och förband redovisas, och det finns listor över storhetsbeteckningar och index. Vad man ska tänka på när det gäller dimensionering av bärverk, stabilisering och förband samt hur dimensionering går till behandlas i separata avsnitt.

Tabeller med dimensioner för takstolar, bjälklag, grunder, stolpar och pelare, bullerskärmar och broar redovisas i ett särskilt avsnitt.

I avsnitt Beräkningsexempel redovisas beräkningsgången för dimensionering av konstruktioner som ingår i bostadshus, hallbyggnader, bullerskärmar och broar.

Se program:
"Den hållbara konsten att nyttja det redan byggda!"
, Vilka är de största utmaningarna?​ Vilka är de största möjligheterna?​ Hur stora klimateffekter kan uppnås?​ Vilka fördelar har ett industriellt byggande? ​ Hur hanteras stadsmiljöfrågorna bäst?​ Hur påverkas stadslivet och omgivningen? Deltar gör: Helena Bjarnegård, Boverket, Riksarkitekt​, Jan Dahlkvist, ÖrebroBostäder AB, Byggchef, och ​Björn Johanson, Bjerking, Konstruktör​. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021.

Se föreläsning:
"Actual research activities, applications and and future prospects for CLT"
, Gerhard Schickhofer, Professor, TechnischeUniversität Graz. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

Se föreläsning:
"Dimensionering av KL-träkonstruktioner"
, Henrik Danielsson, Teknisk doktor, Lunds Tekniska Högskola/Konstruktör, Limträteknik i Falun AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan