Svenskt Trä Logo

Träbroar

Här visas exempel på olika typer av träbroar och hur de kan konstrueras.

Exemplen visar såväl vägbroar som gång- och cykelbroar. De är hämtade från befintliga träbroar, som byggts mellan åren 1992 och 2007 och de redovisas med fotografier och sektionsritningar.

Ingående delar i de olika träbroarna beskrivs samt vilka förutsättningar som gäller för respektive bro, vilka material som bör användas samt hur ytbehandling och konstruktivt träskydd ska utformas.

Träbroar kan byggas såväl som gång- och cykelbroar som vägbroar. Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder medför att broar i trä i dag uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder, och de kan byggas för att passa in i de flesta miljöer.

Här ges förutsättningar för utformning och byggande av träbroar.

Tvärspända plattbroar, T-balksbroar, lådbalksbroar

Balkbroar

Fackverksbroar

Hängverksbroar

Ramsystem

Bågbroar

Snedstagsbroar

Täckta broar

Träbroar – historisk återblick

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan