Träbroar

Här visas exempel på olika typer av träbroar och hur de kan konstrueras.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-02-01

Exemplen visar såväl vägbroar som gång- och cykelbroar. De är hämtade från befintliga träbroar, som byggts mellan åren 1992 och 2007 och de redovisas med fotografier och sektionsritningar.

Ingående delar i de olika träbroarna beskrivs samt vilka förutsättningar som gäller för respektive bro, vilka material som bör användas samt hur ytbehandling och konstruktivt träskydd ska utformas.

Träbroar kan byggas såväl som gång- och cykelbroar som vägbroar. Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder medför att broar i trä i dag uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder, och de kan byggas för att passa in i de flesta miljöer.

Här ges förutsättningar för utformning och byggande av träbroar.

Tvärspända plattbroar, T-balksbroar, lådbalksbroar

konstruktionsexempelbild
Plattbro över Smedtorpsån, Trekanten
konstruktionsexempelbild
Plattbro över Holjeå, Bromölla
konstruktionsexempelbild
Bro på grusväg, Sittuviken
konstruktionsexempelbild
Plattbro och T-balksbroar, Alingsås
konstruktionsexempelbild
Bro över väg och järnväg vid Skutgränd, Umeå
konstruktionsexempelbild
T-balksbro över väg 50, Falun
konstruktionsexempelbild
Lådbalksbro över Trosavägen, Nyköping
konstruktionsexempelbild
Plattbro Hamnbron, Mariestad

Balkbroar

konstruktionsexempelbild
Balkbro, Skeppsvik
konstruktionsexempelbild
Balkbro, Beckholmen

Fackverksbroar

konstruktionsexempelbild
Bro med fackverk, Storforsen

Hängverksbroar

konstruktionsexempelbild
Hängverksbro över Sävarån
konstruktionsexempelbild
Hängverksbro över Tommarpsån, Simrishamn

Ramsystem

konstruktionsexempelbild
Bro över Klintforsån, Skellefteå

Bågbroar

konstruktionsexempelbild
Bågbro på Klockarbergsvägen, Skellefteå
konstruktionsexempelbild
Bågbro vid Döda Fallet naturreservat, Jämtland
konstruktionsexempelbild
Bågbro över E18, Hägernäs
konstruktionsexempelbild
Skidbro, Branäs

Snedstagsbroar

konstruktionsexempelbild
Snedstagsbro över Dingelsundet, Karlstad

Täckta broar

konstruktionsexempelbild
Förbindelsegång, Rollsbo

Träbroar – historisk återblick

artikelmodulbild
Träbroar – historisk återblick

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan