Svenskt Trä Logo

Träbroar

Här visas exempel på olika typer av träbroar och hur de kan konstrueras.

Exemplen visar såväl vägbroar som gång- och cykelbroar. De är hämtade från befintliga träbroar, som byggts mellan åren 1992 och 2007 och de redovisas med fotografier och sektionsritningar.

Ingående delar i de olika träbroarna beskrivs samt vilka förutsättningar som gäller för respektive bro, vilka material som bör användas samt hur ytbehandling och konstruktivt träskydd ska utformas.

Träbroar kan byggas såväl som gång- och cykelbroar som vägbroar. Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder medför att broar i trä i dag uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder, och de kan byggas för att passa in i de flesta miljöer.

Här ges förutsättningar för utformning och byggande av träbroar.

Tvärspända plattbroar, T-balksbroar, lådbalksbroar

Balkbroar

Fackverksbroar

Hängverksbroar

Ramsystem

Bågbroar

Snedstagsbroar

Täckta broar

Träbroar – historisk återblick

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok