Svenskt Trä Logo

Bärverk

Här kan du läsa om olika typer av vertikala och horisontala bärverk och dess olika användningsområden.

Det vertikala bärande systemet i en trästomme består i dag vanligtvis av pelare och reglar. Här behandlas pelare av konstruktionsvirke och limträ och dimensioner ges för olika tvärsnitt. Vanliga dimensioner på reglar i bärande väggar ingår även.

Horisontella bärverk består oftast av balkar, takstolar och fackverk. En översikt ges över vilken typ av virke som vanligen används till olika typer av takstolar, ramar och bågar med mera. Fackverk, ramverkstakstolar, ytbärverk, bjälklag samt bågar och ramar beskrivs också.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok