Översikt horisontella bärverk

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-25

Det horisontellt bärande systemet består oftast av balkar eller takstolar. I system med flera lager korsar som regel bärverken varandra under räta vinklar.

Det understa lagret kallas primärbärverk. Spännvidden på detta är oftast större än nästa lager, sekundärbärverket. Sekundärerna placeras så tätt att det tredje lagret kan utgöras av skivmaterial eller liknande som bildar själva tak- eller bjälklagsytan. I sällsynta fall finns även ett fjärde lager. Horisontella bärverk för mindre byggnader, till exempel småhus, består oftast endast av primärbärverk (takstolar) och ett sekundärt ytbärverk (takpanel). Vid dimensionering av bärverk ska även beräkning göras för olyckslast och fortskridande ras. Brandlastfallet ska också beräknas.

 

X = Vanligen förekommande    O = Förekommande
Bärverk Konstruktionsvirke Limträ Fanerträ Lättbalk
Balk X X X X
Fackverkstakstol X X O O
Treledstakstol O X O O
Ramverkstakstol X O O O
Svensk takstol X      
Ram X X O  
Båge   X O  

Tabell 1. Träbaserade bärverk – översikt.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan