Svenskt Trä Logo

Förberedelser inför lyft av limträelement

Publicerad 2018-07-11

9.1 Viktiga råd inför slutligt limträmontage

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok