Svenskt Trä Logo

Tak

Taket utgör kanske den viktigaste delen av en byggnad. Om det inte fungerar tillfredsställande kommer hela byggnaden att drabbas av skador som kan vara förödande. Regelbunden besiktning och genomförande av underhåll är nödvändigt.

Outnyttjade vindsutrymmen bör kunna inspekteras med hjälp av en inspektionslucka inifrån eller utifrån. Det takbärverk som är synligt i vindsutrymmet bör regelbundet ses över för att kontrollera eventuella fuktskador och angrepp av svampar eller insekter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan