Svenskt Trä Logo

Tak

Taket utgör kanske den viktigaste delen av en byggnad. Om det inte fungerar tillfredsställande kommer hela byggnaden att drabbas av skador som kan vara förödande. Regelbunden besiktning och genomförande av underhåll är nödvändigt.

Outnyttjade vindsutrymmen bör kunna inspekteras med hjälp av en inspektionslucka inifrån eller utifrån. Det takbärverk som är synligt i vindsutrymmet bör regelbundet ses över för att kontrollera eventuella fuktskador och angrepp av svampar eller insekter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok