Svenskt Trä Logo

Träbaserade produkter

Virkestyper av olika slag och kvalitet används i byggnadsverk av trä – allt från formvirke och konstruktionsvirke till så kallat beklädnadsvirke för paneler, golvträ eller snickerivirke till fönster, dörrar och inredningar.

Virket förädlas vanligtvis genom hyvling, profilering, limning, fingerskarvning eller impregnering beroende på hur det ska användas. Konstruktionselement av olika slag kan åstadkommas genom att trämaterial i större eller mindre stycken sammanfogas genom till exempel limning, spikning eller skruvning. Limträtekniken ger stora möjligheter till individuell utformning av bärande konstruktioner, särskilt till stora byggnader.

Trä är en viktig beståndsdel i en rad olika skivmaterial som plywood, flerskikts massivträskivor, massivträpaneler, spånskivor och OSB-skivor. Flera av dessa typer av skivor kan användas utvändigt till exempel i fasader.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok