Svenskt Trä Logo

Flerskiktsskivor

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-09-08

Flerskiktskivor är träbaserade skivor tillverkade av sammanlimmade trästycken. Flerskiktsskivor är symmetriskt uppbyggda med vanligtvis tre eller fem skikt.

Flerskiktsskivor för utvändigt bruk, till exempel i fasader, tillverkas normalt av barrträ till exempel gran, furu och lärk. Skivorna har en jämn yta oftast med en putsad struktur. Skivor kan även specialbeställas med ytskikt av olika utvalda träslag eller stående årsringar.

Flerskiktsskivor som används utomhus i fasader ska uppfylla kraven på användning i väderexponerat läge enligt EN 13 986:2004. Skivor av barrträ bör vid användning utomhus ha en framsida som uppfyller utseendeklass A enligt EN 13017-1.

Miljöpåverkan

Tillverkning av flerskikts massivträskivor baseras på förnybar bioråvara. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll bland annat ytbehandling och rengörning. Skivorna kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Tillverkningen är certifierad för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner och formstabilitet

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och materialtillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

  • Bredd: 1 250–2 050 mm
  • Höjd: 2 000–5 000 mm
  • Tjocklek 12–52 mm

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Längdändringen hos flerskikts massivträskivor är längs och tvärs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

Åldringsbeständigheten beror bland annat på typ av skiva och ytbehandling. En skiva med stående årsringar i det yttre skiktet har till exempel mindre sprickbildning i ytan och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter och fogtyp

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. Hos flerskiktsskivor är det särskilt viktigt att försegla oskyddat ändträ. Förseglingen kan bestå av en penetrerande grundolja och en täckande färg eller lack avsedd för trä utomhus. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet.

Flerskiktsskivor tillverkas normalt med raka kanter. Andra utformningar till exempel fasade kanter kan fås mot beställning.

Infästning

Skivorna ska monteras med rostfri skruv. För val av infästning se även rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom behandling med en penetrerande grundolja i kombination med ett färgsystem avsett för trä utomhus.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd. 

Formbarhetoch materialmöten

Flerskiktsskivor är styva och ska inte böjas. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Skivorna ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt ≥10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras.

Ytbehandling och utbytbarhet

Flerskiktsskivor kan ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Mörka färger bör undvikas främst i soliga lägen eftersom de ger upphov till höga temperaturer i skivans ytskikt och därmed större risk för sprickbildning.

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Livslängd och underhållsintervall

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok