Svenskt Trä Logo

LCA

Det viktigaste verktyget för att bedöma miljöeffekterna av en produkt eller process är livscykelanalysen, LCA.

Olika alternativa utformningar kan jämföras för att se vad som ger minst negativ miljöpåverkan. En förutsättning för att man ska kunna göra en LCA är att man valt miljöpåverkanskategorier.

Här redovisas en översikt över jämförande LCA för sju byggnader som visar klara fördelar med att välja träbyggsystem.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok