Svenskt Trä Logo

Fakta om limträ

Publicerad 2017-01-17

Uppdaterad 2017-06-14

Limträ är en förädlad träprodukt avsedd i första hand för bärande konstruktioner. Förutom att limträ, i förhållande till sin vikt, är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen, har det goda miljöegenskaper och det används ofta som ett estetiskt uttrycksmedel – därför används limträ ofta i synliga bärverk och som ett miljöskapande konstruktionsmaterial. Limträ kan med fördel användas även till icke bärande konstruktioner, möbler och inredningar.

Det finns många exempel på hallbyggnader och offentliga byggnader byggda av limträ. Under senare år har många flervåningshus byggts där limträ ingår i stommen. Ett annat viktigt område är träbrokonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok