Termiska egenskaper

Publicerad 2017-01-17

I jämförelse med metall har trä mycket små temperaturrörelser. Det innebär att spänningar i limträ på grund av temperaturförändringar sällan orsakar några större olägenheter. Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten motsvarar den för vanligt virke (barrträ).

Limträ har, i likhet med annat trä, förhållandevis goda värmeisolerande egenskaper. Värmekonduktiviteten, det så kallade λ-värdet (lambda-värdet), som uttrycks i W/m ⋅ °C, är jämförbart med till exempel lättbetong och det är väsentligt lägre än för betong och stål. Värmekonduktiviteten, λ-värdet, för gran är 0,11 W/m ⋅ °C vinkelrätt fibrerna och 0,24 W/m ⋅ °C parallellt fibrerna. Praktiskt brukar värdet 0,13 W/m ⋅ °C användas för limträ.

Limträ har jämförelsevis hög specifik värmekapacitet (värmetröghet). Den brukar anges till cirka 1 300 J/kg °C – att jämföras med till exempel betong som har cirka 880 J/kg °C. På grund av den ringa mängden limträ i en byggnad är dock möjligheten att använda limträ för att utjämna klimatvariationer begränsad.

Som en följd av limträets termiska egenskaper, känns en obehandlad limträyta behaglig vid beröring.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan