Svenskt Trä Logo

Dimensioneringsexempel

Publicerad 2017-06-14

Exempel 1: Fritt upplagd balk

Exempel 2: Sadelbalk

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 4: Krökt balk

Exempel 5: Treledstakstol

Exempel 6: Pelare

Exempel 7: Stagningssystem

Exempel 8: Fackverk

Exempel 9: Golvbalk och dess infästning

Exempel 10: Ram med krökt ramhörn

Exempel 11: Sammansatt ram

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram

Exempel 13: Treledsbåge

Exempel 14: Fackverksbåge

Exempel 15: Balk med hål

Exempel 16: Förstärkning av en bumerangbalks nock

Exempel 17: Infästning av dragband

Exempel 18: Fast inspänd pelarfot

Exempel 19: Förstärkning av en balks upplag

Exempel 20: Balk med urtag vid upplag

Exempel 21: Knutpunkt med insvetsade plåtar och dymlingar

Exempel 22: Ledat nockförband

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok