Svenskt Trä Logo

Dimensioneringsexempel

Publicerad 2017-06-14

Exempel 1: Fritt upplagd balk

Exempel 2: Sadelbalk

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 4: Krökt balk

Exempel 5: Treledstakstol

Exempel 6: Pelare

Exempel 7: Stagningssystem

Exempel 8: Fackverk

Exempel 9: Golvbalk och dess infästning

Exempel 10: Ram med krökt ramhörn

Exempel 11: Sammansatt ram

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram

Exempel 13: Treledsbåge

Exempel 14: Fackverksbåge

Exempel 15: Balk med hål

Exempel 16: Förstärkning av en bumerangbalks nock

Exempel 17: Infästning av dragband

Exempel 18: Fast inspänd pelarfot

Exempel 19: Förstärkning av en balks upplag

Exempel 20: Balk med urtag vid upplag

Exempel 21: Knutpunkt med insvetsade plåtar och dymlingar

Exempel 22: Ledat nockförband

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan