Svenskt Trä Logo

Fasader och väggar

Träpanel på fasaden har flera fördelar framför andra fasadmaterial. Träpanelen kan målas om och till och med ersättas helt eller delvis utan alltför stora kostnader.

Men det är viktigt att fasaden besiktigas kontinuerligt för att kontrollera vilket underhåll som behövs. Detsamma gäller för fönster och ytterdörrar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok