Staket, plank och spaljé

Här visas exempel på hur staket, plank och spaljéer kan konstrueras för att få önskad funktion som avgränsning, insynsskydd eller vindskydd samt för att få god beständighet.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-31

Konstruktionsexemplen visar dels ingående delar som stolpfundament, stolpar och reglar samt toppar och överliggare dels hur skärmar för olika användningsområden, väggspaljé och staket kan konstrueras.

Staket, plank och spaljéer finns på många ställen såväl i stad som på land. De är ofta markanta inslag i miljön, och deras utformning har stor betydelse för stads- och landskapsbilden.

En god beständighet för konstruktioner utomhus förutsätter samverkan mellan material, ytbehandling och konstruktivt träskydd. En viktig förutsättning för lång livslängd och minimalt underhåll är ett lämpligt fuktskydd.

Här visas exempel i bilder på hur utomhuskonstruktioner av trä kan utformas.

Stolpfundament i betongplint eller med bergförankring

konstruktionsexempelbild
Stolpfot med ett plattstål
konstruktionsexempelbild
Stolpfot med två plattstål
konstruktionsexempelbild
Stolpfot med stålrör

Stolpar och reglar

konstruktionsexempelbild
Solid stolpe
konstruktionsexempelbild
Solid stolpe med täckbräda
konstruktionsexempelbild
Delad stolpe
konstruktionsexempelbild
Solid stolpe med regelhållare
konstruktionsexempelbild
Quatrolitstolpe

Toppar och överliggare

konstruktionsexempelbild
Snedkapat stolpkrön
konstruktionsexempelbild
Stolpkrön med lutande täckplatta
konstruktionsexempelbild
Stolpkrön med plåtbeklädd täckplatta
konstruktionsexempelbild
Stolpkrön med pyramidformad täckplatta
konstruktionsexempelbild
Lutande överliggare
konstruktionsexempelbild
Kvartssågad överliggare
konstruktionsexempelbild
Sadeltaksformad överliggare

Skärm, spaljé och staket

konstruktionsexempelbild
Skärm för vindskydd
konstruktionsexempelbild
Spaljéskärm
konstruktionsexempelbild
Väggspaljé
konstruktionsexempelbild
Trädgårdsstaket

Bilder och referenser

artikelmodulbild
Bilder och referenser

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan