Svenskt Trä Logo

Underhåll

Avsnittet Underhåll behandlar aspekter som har att göra med byggnadsdelarnas fortsatta liv efter färdigställandet. Syftet med ytbehandlingen är givetvis estetiskt men det handlar också om att åstadkomma ett skydd mot väder och annan fysisk, kemisk eller mekanisk påverkan. Vilken ytbehandling man väljer påverkar beständigheten och därigenom hur ofta man måste underhålla konstruktionen.

Avsnittets första del "Ytbehandling och underhåll" ger en översikt av olika metoder och aspekter som är viktiga att väga in och känna till vid valet av ytbehandling såväl inomhus som utomhus. Under delen "Drift och underhåll" hittar du information om hur olika byggnadsdelar och träkonstruktioner bäst underhålls, repareras eller bytas ut med enkla metoder till rimliga kostnader. Trämaterialets stora flexibilitet är inte bara en fördel i byggskedet, även vid reparation och underhåll är dessa egenskaper värdefulla.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok