Svenskt Trä Logo

Underhåll

Avsnittet Underhåll behandlar aspekter som har att göra med byggnadsdelarnas fortsatta liv efter färdigställandet. Syftet med ytbehandlingen är givetvis estetiskt men det handlar också om att åstadkomma ett skydd mot väder och annan fysisk, kemisk eller mekanisk påverkan. Vilken ytbehandling man väljer påverkar beständigheten och därigenom hur ofta man måste underhålla konstruktionen.

Avsnittets första del "Ytbehandling och underhåll" ger en översikt av olika metoder och aspekter som är viktiga att väga in och känna till vid valet av ytbehandling såväl inomhus som utomhus. Under delen "Drift och underhåll" hittar du information om hur olika byggnadsdelar och träkonstruktioner bäst underhålls, repareras eller bytas ut med enkla metoder till rimliga kostnader. Trämaterialets stora flexibilitet är inte bara en fördel i byggskedet, även vid reparation och underhåll är dessa egenskaper värdefulla.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan