Svenskt Trä Logo

Miljöpolitik och miljömål

Miljön har blivit ett allt viktigare politiskt problemområde. Det berör i stort sett alla delar av samhället.

Miljöpolitiska styrmedel är lagar, förordningar, användningen av avgifter med mera. För att driva miljöarbetet i riktning mot ett långsiktig hållbart samhälle sätter såväl regeringar som kommuner, företag och organisationer upp mål och definierar strategier för att nå dessa mål. Det internationella samarbetet är av stor vikt.

Miljöpolitik och miljömål

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok