Globalt

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Globalt pågår en omställning till kretsloppsanpassade samhällen i vilka materialflöden sluts och flöden baseras på förnyelsebara råvaror, återanvändning och återvinning. Målsättningen är att nå en hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling enligt Brundtlandkommissionen avser en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter där de tre delarna ska vägas ihop.

Internationellt samarbete

FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 blev startskottet för det globala miljöarbetet där myndigheter, miljöorganisationer, standardiseringsorgan, finansieringsorganisationer som banker och försäkringsbolag samt företag påbörjat ett aktivt miljöarbete. Den så kallade Riodeklarationen och Agenda 21 antogs. En mycket aktuell global fråga är den om klimatet och om utsläpp till luften som påverkar växthuseffekten. Det så kallade Kyotoprotokollet som antogs 1997 är en överenskommelse mellan ett stort antal länder om att minska utsläppen av växthusgaser.

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 innebar en uppföljning av genomförandet av Agenda 21 och övriga åtaganden från Rio de Janeiro. Kyotoprotokollet, som trädde i kraft 2005, har följts upp genom bland annat genom FN:s Klimatkonventions konferens i Montreal i december 2005, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Det internationella samarbetet fortsätter även genom FN:s Kommission för hållbar utveckling, CSD (Commission on Sustainable Development).

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan