Svenskt Trä Logo

Takstolar

Publicerad 2021-11-02

Takstolar har som uppgift att ta upp krafter för att sedan överföra krafterna till två eller flera upplagspunkter, ofta där avståndet mellan upplagspunkterna är relativt stora. För att uppnå den funktionen på ett material- och kostnadseffektivt sätt är stångkonstruktion i form av fack- eller ramverk en bra lösning. Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke sammansatta i knutpunkter med spikplåtar har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för att uppnå denna funktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok