Svenskt Trä Logo

3.6.1 Montageplan och maskinresurser

Publicerad 2021-11-02

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska en montageplan upprättas i god tid och vara godkänd av såväl ansvarig byggnadskonstruktör som av montageansvarig. Om det finns en arbetsplatsdispositionsplan, APD- plan, för byggprojektet, ska denna ligga till grund för montageplanen som styr montaget.

Tillfällig stabilisering av takkonstruktion.
Tillfällig stabilisering av takkonstruktion.

Finns det ingen fastställd APD-plan måste montageplanen även innehålla information om bland annat upplagsplatser. Konstruktions- och/eller montageritning med markerad montageordning samt med markering för temporära stagningar ska finnas med i montageplanen. I redovisningen ska det framgå typ och mängd av stagningsmaterial samt hur infästningar ska utföras. Det ska även finnas notering om när stagningsmaterial kan tas bort och vilka omständigheter och krav som ska vara uppfyllda före borttagandet. En beskrivning ska redovisa hur montaget ska utföras med lyftteknik och maskiner. Beroende på hur erfarna montörerna är kan omfattningen av beskrivningen variera. Den ska dock alltid vara projektanpassad.

Lyft av takstolar och tillgänglighet för montörer är viktiga delar i arbetet med montage av takstolar, så det gäller att välja utrustning som passar det aktuella projektet. Med rätt maskin kan både säkerheten och montagetiden förbättras. Nedan anges några olika alternativ:

  • Byggkran är ofta det bästa alternativet för montage.
  • Mobilkran är ofta en flexibel lösning.
  • Runtomsvängande teleskoplastare är lämpliga om man kan komma nära montageplatsen.
  • Lastmaskin med kranbom är lämplig för mindre lyft.

Lyft av personal på byggarbetsplatsen sker lämpligast med bomlift eller saxlift. För vissa tillfällen kan det också behövas en krankorg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok