Svenskt Trä Logo

Om trä

Historiskt sett är trä vårt absolut viktigaste byggmaterial med en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Än idag finns på många håll i Sverige timmerhus från 1500-talet. Idag, flera hundra år senare, står mänskligheten inför stora utmaningar. Vi behöver bygga ett samhälle som är långsiktigt hållbart och brukar jordens resurser ansvarsfullt.

Trä har unika miljöfördelar som byggmaterial då det är förnybart. Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid (CO2) från luften. Trä som byggmaterial har utöver dessa unika miljöfördelar även många tekniska och ekonomiska fördelar. Inte minst är trä ett starkt byggmaterial i förhållande till sin vikt som lämpar sig bra för byggande. Vetenskaplig kartläggning av trämaterialets egenskaper har i kombination med teknisk utveckling möjliggjort att vi idag även kan bygga stora byggnader i flera våningar i trä. I detta avsnitt har vi samlat grundläggande information om trämaterialet så att du som besökare hittar information för att kunna optimera byggprojektet avseende exempelvis beständighet mot fukt, ljudisolering och brandsäkerhet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok