Svenskt Trä Logo

Limträhandboken

Publicerad 2017-06-14

Uppdaterad 2018-11-23

Allt fler upptäcker fördelarna med limträ som byggmaterial. Trämaterialet är förnybart och återvinningsbart.

Limträkonstruktioner

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok