Svenskt Trä Logo

Ytbehandling och underhåll – generellt

När man väljer vilken typ av ytbehandling man ska använda är det flera olika aspekter som inverkar. Färger har olika egenskaper och användningsområden.

Här beskrivs varför man ytbehandlar trä och vilka förutsättningar som krävs för ett bra resultat. En översikt ges över vilka typer av färger och träskydd som lämpar sig för olika konstruktioner och byggnadsdelar. AMA Hus-nyckeln är en beskrivning av ett system där olika behandlingstyper anges med kodsiffror. En anvisning i grova drag ges också över hur ofta underhåll av fasader och fönster bör göras och träkonstruktioners livslängd, livscykler, beskrivs.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok