Svenskt Trä Logo

Ytbehandling och underhåll – generellt

När man väljer vilken typ av ytbehandling man ska använda är det flera olika aspekter som inverkar. Färger har olika egenskaper och användningsområden.

Här beskrivs varför man ytbehandlar trä och vilka förutsättningar som krävs för ett bra resultat. En översikt ges över vilka typer av färger och träskydd som lämpar sig för olika konstruktioner och byggnadsdelar. AMA Hus-nyckeln är en beskrivning av ett system där olika behandlingstyper anges med kodsiffror. En anvisning i grova drag ges också över hur ofta underhåll av fasader och fönster bör göras och träkonstruktioners livslängd, livscykler, beskrivs.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan