Svenskt Trä Logo

Beräknade underhållsintervall

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-23

Underhållsintervallet för en typ av åtgärd kan variera kraftigt. Utvändig underhållsmålning av fönster kan i ett enskilt fall variera från fyra år upp till tio år beroende på läge, kvalitet på tidigare målning, konstruktiv utformning med mera.

Detta visar hur viktigt det är att ha en regelbunden underhållsbesiktning till grund för en fungerande underhållsplan.

Nedanstående tabeller kan vara vägledande för underhåll av några vanliga byggnadsdelar av trä.

Behandling Underhållsintervall
Linoljefärg 8–11 år
Alkydoljefärg 9–12 år
Akrylatfärg 12–15 år
Slamfärg 7–10 år
Lasyrfärg 4–5 år

Tabell 1. Underhåll av färg på träfasader.

Ytskikt Underhållsintervall
Täckmålat 5–10 år (helrenovering 20–25 år)
Laserat 2–4 år

Tabell 2. Underhåll av färg på träfönster och ytterdörrar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok