Svenskt Trä Logo

Hål och urtag

Publicerad 2017-01-16

När ett hål eller ett urtag görs i en konstruktion sker en plötslig tvärsnittsförändring, som påverkar spänningstillståndet väsentligt och kan reducera bärförmågan avsevärt.

Flödet av normalspänning i fiberriktningen och skjuvspänning påverkas. I närheten av ett hål eller urtag uppkommer ett lokalt spänningstillstånd med koncentration av dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen och skjuvspänningar. Denna spänningssituation kan leda till sprickbildning och spricktillväxt redan vid förhållandevis låg yttre belastning. Spricktillväxten sker vanligtvis mycket sprött. Som för andra tillämpningar med samma typ av belastning visar provresultat att det finns en signifikant storlekseffekt på bärförmågan för balkar med urtag eller hål.

Dimensionering av oförstärkta balkar med urtag i balkänden eller hål behandlas i avsnitt 5.1 och i avsnitt 5.3, se nedan. Urtag i mitten av balken på den dragna sidan bör inte tillåtas om balken inte är ordentligt förstärkt. Eftersom bärförmågan för balkar med hål eller urtag är kraftigt nedsatt rekommenderas generellt någon sorts förstärkning. Förstärkning av balkar med urtag i balkänden behandlas i avsnitt 5.2, se nedan, och förstärkning av balkar med hål behandlas i avsnitt 5.4, se nedan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan