Svenskt Trä Logo

Hål och urtag

Publicerad 2017-01-16

När ett hål eller ett urtag görs i en konstruktion sker en plötslig tvärsnittsförändring, som påverkar spänningstillståndet väsentligt och kan reducera bärförmågan avsevärt.

Flödet av normalspänning i fiberriktningen och skjuvspänning påverkas. I närheten av ett hål eller urtag uppkommer ett lokalt spänningstillstånd med koncentration av dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen och skjuvspänningar. Denna spänningssituation kan leda till sprickbildning och spricktillväxt redan vid förhållandevis låg yttre belastning. Spricktillväxten sker vanligtvis mycket sprött. Som för andra tillämpningar med samma typ av belastning visar provresultat att det finns en signifikant storlekseffekt på bärförmågan för balkar med urtag eller hål.

Dimensionering av oförstärkta balkar med urtag i balkänden eller hål behandlas i avsnitt 5.1 och i avsnitt 5.3, se nedan. Urtag i mitten av balken på den dragna sidan bör inte tillåtas om balken inte är ordentligt förstärkt. Eftersom bärförmågan för balkar med hål eller urtag är kraftigt nedsatt rekommenderas generellt någon sorts förstärkning. Förstärkning av balkar med urtag i balkänden behandlas i avsnitt 5.2, se nedan, och förstärkning av balkar med hål behandlas i avsnitt 5.4, se nedan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok