5.2.1 Inre förstärkning av urtag i balkände

Publicerad 2017-01-17

För inlimmade skruvar bör man kontrollera att spänningen τef längs med den cylinder som limfogen utgör och som antas vara jämnt fördelad uppfyller följande villkor:

5.4    \({\tau _{\rm ef}} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{n \cdot {d_\rm r} \cdot \pi \cdot {l_{\rm ad}}}} \le {f_{\rm k,1}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot
fiberriktningen, se ekvation 5.3.
n är antalet inlimmade skruvar, endast en rad i balkens
längdriktning antas vara aktiv.
dr är skruvens ytterdiameter, dr ≤ 20 mm.
lad är den effektiva förankringslängden, se figur 5.3.
fk,1 är limfogens skjuvhållfasthet, karakteristiska
värden fk,1,k se tabell 5.1.

 

Skruvarnas bärförmåga vid axiell dragning bör också kontrolleras.

Endast en skruvrad i balkens längdriktning anses fungera som förstärkning. Skruvens minsta längd är 2lad och ytterdiametern begränsas till dr ≤ 20 mm. Kantavstånden och avstånden mellan skruvarna ska uppfylla villkoren 2,5dr ≤ a1,c ≤ 4dr och 2,5dr ≤ a2,c samt 3dr ≤ a2, beteckningarna ges i figur 5.3. Eftersom dragspänningen vinkelrätt mot fiberriktningen är mycket koncentrerad i närheten av urtagets hörn bör kantavståndet a1,c vara så litet som möjligt utan att minimiavståndet underskrids. För konstruktionselement som är utsatta för drag i fiberriktningen bör minskningen av tvärsnittets nettoarea förorsakad av förstärkningen beaktas. Helgängade träskruvar kan också användas som inre förstärkning och bör dimensioneras för dragkraften Ft,90 både med hänseende till utdragning och till axiell bärförmåga vid dragning.

Förutom att förstärkningens bärförmåga verifieras bör det reducerade tvärsnittets bärförmåga vid skjuvning verifieras enligt ekvation 5.1, där kv = 1,0. Skjuvspänningskoncentrationer vid urtagets hörn bör också beaktas när inre förstärkning används.Figur 5.2
Schematisk bild av spänningsfördelningen vid urtagets hörn och den resulterande dragkraften Ft,90.


Toppstugan, Idre.Figur 5.3
Beteckningar för 1) inre och 2) yttre förstärkning av urtag i balkände (DIN EN 1995-1-1/NA).

Tabell 5.1  Karakteristisk skjuvhållfasthet för inlimmade skruvar som används till förstärkning.

 Skruvens effektiva förankringslängd lad [mm]  ≤ 250  250 < lad ≤ 500  500 < lad ≤ 1000
 Limfogens karakteristiska skjuvhållfasthet fk,1,k [MPa]  4,0  5,25 − 0,005lad  3,5 − 0,0015lad

 Dessa värden får användas om limningssystemet har påvisats fungera (DIN EN 1995-1-1/NA).

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan