Svenskt Trä Logo

5.2.1 Inre förstärkning av urtag i balkände

Publicerad 2017-01-17

För inlimmade skruvar bör man kontrollera att spänningen τef längs med den cylinder som limfogen utgör och som antas vara jämnt fördelad uppfyller följande villkor:

5.4    \({\tau _{\rm ef}} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{n \cdot {d_\rm r} \cdot \pi \cdot {l_{\rm ad}}}} \le {f_{\rm k,1}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot
fiberriktningen, se ekvation 5.3.
n är antalet inlimmade skruvar, endast en rad i balkens
längdriktning antas vara aktiv.
dr är skruvens ytterdiameter, dr ≤ 20 mm.
lad är den effektiva förankringslängden, se figur 5.3.
fk,1 är limfogens skjuvhållfasthet, karakteristiska
värden fk,1,k se tabell 5.1.

 

Skruvarnas bärförmåga vid axiell dragning bör också kontrolleras.

Endast en skruvrad i balkens längdriktning anses fungera som förstärkning. Skruvens minsta längd är 2lad och ytterdiametern begränsas till dr ≤ 20 mm. Kantavstånden och avstånden mellan skruvarna ska uppfylla villkoren 2,5dr ≤ a1,c ≤ 4dr och 2,5dr ≤ a2,c samt 3dr ≤ a2, beteckningarna ges i figur 5.3. Eftersom dragspänningen vinkelrätt mot fiberriktningen är mycket koncentrerad i närheten av urtagets hörn bör kantavståndet a1,c vara så litet som möjligt utan att minimiavståndet underskrids. För konstruktionselement som är utsatta för drag i fiberriktningen bör minskningen av tvärsnittets nettoarea förorsakad av förstärkningen beaktas. Helgängade träskruvar kan också användas som inre förstärkning och bör dimensioneras för dragkraften Ft,90 både med hänseende till utdragning och till axiell bärförmåga vid dragning.

Förutom att förstärkningens bärförmåga verifieras bör det reducerade tvärsnittets bärförmåga vid skjuvning verifieras enligt ekvation 5.1, där kv = 1,0. Skjuvspänningskoncentrationer vid urtagets hörn bör också beaktas när inre förstärkning används.Figur 5.2
Schematisk bild av spänningsfördelningen vid urtagets hörn och den resulterande dragkraften Ft,90.


Toppstugan, Idre.Figur 5.3
Beteckningar för 1) inre och 2) yttre förstärkning av urtag i balkände (DIN EN 1995-1-1/NA).

Tabell 5.1  Karakteristisk skjuvhållfasthet för inlimmade skruvar som används till förstärkning.

 Skruvens effektiva förankringslängd lad [mm]  ≤ 250  250 < lad ≤ 500  500 < lad ≤ 1000
 Limfogens karakteristiska skjuvhållfasthet fk,1,k [MPa]  4,0  5,25 − 0,005lad  3,5 − 0,0015lad

 Dessa värden får användas om limningssystemet har påvisats fungera (DIN EN 1995-1-1/NA).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok