Svenskt Trä Logo

5.2 Förstärkning av urtag i balkände

Publicerad 2017-03-15

Bärförmågan för balkar med urtag i balkänden kan ökas med yttre eller inre förstärkning. Den inre förstärkningen kan utföras med inlimmade skruvar, universalskruvar eller helgängade träskruvar. Den yttre förstärkningen kan utföras med pålimmade skivor av fanerträ (LVL, Laminated Veneer Lumber) eller plywood, pålimmade trälameller eller inpressade spikplåtar.

Dimensioneringsmetoder för inre och yttre förstärkningar av balkar med rektangulärt tvärsnitt och rätvinkligt urtag (i = 0, se figur 5.1) presenteras nedan enligt det tyska nationella annexet till Eurokod 5 (DIN EN 1995-1-1/NA). Grundtanken är att förstärkningen ska kunna uppta hela den resulterande dragkraften av de tvärdragspänningar som uppträder längs det potentiella sprickplanet. Balkens egen bärförmåga vinkelrätt mot fiberriktningen beaktas inte. Den resulterande tvärdragkraften bestäms genom integration av de skjuvspänningar som enligt balkteori uppträder under urtagets hörn, som visas i figur 5.2. En modifikationsfaktor 1,3 tillämpas för att anpassa balkteorins antaganden med det verkliga beteendet, vilket leder till följande uttryck för den resulterande dragkraften:

5.3    \({F_{\rm t,90}} = 1,3V\left( {3{{\left( {1 - \alpha } \right)}^2} - 2{{\left( {1 - \alpha } \right)}^3}} \right)\)

där V är tvärkraften och α = hef h. Modifikationsfaktorn 1,3 leder till tillräckligt noggranna värden när xhef ⁄ 3. För större värden på x, kan ekvation 5.3 leda till osäkra Ft,90-värden. I dessa fall kan hela tvärkraften V användas som Ft,90.

Torsbybadet, Torsby.
Torsbybadet, Torsby.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok