Svenskt Trä Logo

Montage av limträstommar

Publicerad 2018-07-11

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok