10.3.3 Arbetsgång vid montage av vindkryss i väggar

Publicerad 2018-08-23

Vindkrysstagen blir relativt långa, 6 – 10 m, så det fungerar bäst om man är två personer vid montaget, förutom kranföraren som får se till att lyfta rätt.

  • Förbered genom att skruva ihop vindkrysstag som är skarvade och ta fram aktuella tillbehör, brickor och muttrar. När man arbetar med stag bör man använda arbetshandskar som man sedan byter ut mot rena, innan man fortsätter med limträelementen.
  • Lägg upp tryckstaget i de förmonterade balkskorna eller utför alternativ infästning. Kontrollera sedan att avståndet är det riktiga i vindkryssets fack. Förankra tryckstaget så det sitter säkert medan stålstagen monteras.
  • Stick in stålstången underifrån och montera bricka och mutter i den övre änden. Sedan skruvas det ihop med vantskruven (spännhylsan) till den del som är fastsatt i grunden. Försök få lika mycket gänga av båda stålstångsändarna i vantskruven – utrymme i vantskruven för efterspänning ska finnas. Använd nu stålstången för att justera limträpelarna i lod. Detta görs genom att spänna respektive släppa efter på vantskruven.
  • Kontrollera hur mycket gänga som finns i de olika vindkrysstagdelarna och notera detta för egenkontrollen.

Samma procedur gäller vindkryss i gavlar, men då fungerar gavelbalken av limträ som tryckstag och stålstängerna ska fästas i de förmonterade gaffelbeslagen om den varianten på anslutning tillämpas.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan