Svenskt Trä Logo

10.3.3 Arbetsgång vid montage av vindkryss i väggar

Publicerad 2018-08-23

Vindkrysstagen blir relativt långa, 6 – 10 m, så det fungerar bäst om man är två personer vid montaget, förutom kranföraren som får se till att lyfta rätt.

  • Förbered genom att skruva ihop vindkrysstag som är skarvade och ta fram aktuella tillbehör, brickor och muttrar. När man arbetar med stag bör man använda arbetshandskar som man sedan byter ut mot rena, innan man fortsätter med limträelementen.
  • Lägg upp tryckstaget i de förmonterade balkskorna eller utför alternativ infästning. Kontrollera sedan att avståndet är det riktiga i vindkryssets fack. Förankra tryckstaget så det sitter säkert medan stålstagen monteras.
  • Stick in stålstången underifrån och montera bricka och mutter i den övre änden. Sedan skruvas det ihop med vantskruven (spännhylsan) till den del som är fastsatt i grunden. Försök få lika mycket gänga av båda stålstångsändarna i vantskruven – utrymme i vantskruven för efterspänning ska finnas. Använd nu stålstången för att justera limträpelarna i lod. Detta görs genom att spänna respektive släppa efter på vantskruven.
  • Kontrollera hur mycket gänga som finns i de olika vindkrysstagdelarna och notera detta för egenkontrollen.

Samma procedur gäller vindkryss i gavlar, men då fungerar gavelbalken av limträ som tryckstag och stålstängerna ska fästas i de förmonterade gaffelbeslagen om den varianten på anslutning tillämpas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok