Svenskt Trä Logo

Produkter

I avsnittet behandlas produkter av trä och träelement. Stora delar av innehållet är baserat på Svenskt Träs Produktkatalog som är den svenska sågverksnäringens digitala produktkatalog för att beskriva träprodukter och deras unika egenskaper.
Utförliga måttangivelser samt nedladdningsbara illustrationer och CAD-filer finns för samtliga produkter.
 
För att se vilka svenska sågverk och hyvlerier som tillverkar produkterna här på TräGuiden gå till Svenskt Träs Produktkatalog där 14 medlemmar lagt in sina träsortiment.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan