Svenskt Trä Logo

Produkter

I avsnittet behandlas produkter av trä och träelement. Stora delar av innehållet är baserat på Svenskt Träs Produktkatalog som är den svenska sågverksnäringens digitala produktkatalog för att beskriva träprodukter och deras unika egenskaper.
Utförliga måttangivelser samt nedladdningsbara illustrationer och CAD-filer finns för samtliga produkter.
 
För att se vilka svenska sågverk och hyvlerier som tillverkar produkterna här på TräGuiden gå till Svenskt Träs Produktkatalog där 14 medlemmar lagt in sina träsortiment.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok