Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar och andra utomhus­konstruktioner

Trä är ett lämpligt material för bullerskärmar. Med rätt utformning, träskydd och anpassning till omgivningen kan man få bullerskärmar som ger effektiv bullerdämpning, har god beständighet och är estetiskt tilltalande.

 Här behandlas olika aspekter när det gäller bullerskärmens utformning samt hur man ska få en god bullerdämpning.

Utomhuskonstruktioner i trä som staket, skärmar och spaljéer utsätts liksom bullerskärmar för nedbrytning genom påverkan av klimatet och omgivningen. Ett effektivt konstruktivt träskydd ger goda förutsättningar även för träslag med låg naturlig beständighet att klara sig utomhus utan kemiskt träskydd. Att välja rätt material för rätt användningsområde är viktigt, och i Klimat och omgivning beskrivs klimatklasser och biologiska brukarklasser för trämaterial.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan