Kemiskt behandlat trä

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-12-02

Den enklaste metoden att förhindra röta är att undvika att vatten kommer i kontakt med virket.

När temperatur, syre och fukt inte kan kontrolleras kan virke som är naturligt beständigt till viss utsträckning väljas för att undvika nedbrytning.

I vissa konstruktioner kan kemiskt behandlat – det vill säga impregnerat – virke väljas då säkerhetsaspekten är stor eller då den bärande delen är svår att byta eller är i markkontakt. Pålar i mark under grundvattenytan angrips inte av röta eftersom miljön är för syrefattig för att rötsvamparna ska kunna växa där.

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) har utarbetat en branschstandard. Denna standard omfattar klassindelning och krav på impregnerat trä i träskyddsklasserna NTR M, NTR A, NTR AB och NTR B.

Användningsområde för respektive klass:

NTR M Trä i marina miljöer
NTR A Trä i markkontakt
NTR AB Trä ovan mark
NTR B  Färdigbearbetade snickerier ovan mark till exempel träfönster

Tabell 1.

Impregnering ger skydd mot rötsvampar men är inte lika effektiv mot blånad och mögel. Fuktigt, impregnerat virke som byggs in i en konstruktion riskerar att angripas av missfärgande svampar och lukt. Utrangerat virke, kapbitar och annat spill av impregnerat trä ska omhändertas enligt kommunens anvisningar och får inte brännas. För att undvika sprickbildning kan impregnerat virke ytbehandlas till exempel genom oljning.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan