Svenskt Trä Logo

Planering

Ett byggprojekt som föregåtts av god planering resulterar ofta i ett projekt som håller tidplanen och uppfyller kvalitetskraven över tid. I detta avsnitt redogör vi för vad som är viktigt att tänka på avseende planering och genomförande.

Beroende på förutsättningarna i byggprojektet finns olika metoder för att bygga trähus. Under "planera ett träbygge, byggsystem" redogör vi bland annat för skillnader mellan lättbyggnadsteknik, massiv träbyggnadsteknik och byggande med volymelement. I övrigt ligger under detta avsnitt även information om olika förutsättningar för lösvirkesbyggande och prefabricerade byggsystem i trä. Du finner även i avsnittet information om de olika kompletteringsmoment som inbegrips i byggnationens slutskede.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan