Svenskt Trä Logo

Planering

Ett byggprojekt som föregåtts av god planering resulterar ofta i ett projekt som håller tidplanen och uppfyller kvalitetskraven över tid. I detta avsnitt redogör vi för vad som är viktigt att tänka på avseende planering och genomförande.

Beroende på förutsättningarna i byggprojektet finns olika metoder för att bygga trähus. Under "planera ett träbygge, byggsystem" redogör vi bland annat för skillnader mellan lättbyggnadsteknik, massiv träbyggnadsteknik och byggande med volymelement. I övrigt ligger under detta avsnitt även information om olika förutsättningar för lösvirkesbyggande och prefabricerade byggsystem i trä. Du finner även i avsnittet information om de olika kompletteringsmoment som inbegrips i byggnationens slutskede.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok