Svenskt Trä Logo

Drift och underhåll

De flesta material fordrar underhåll i någon form. Trä hör till de byggnadsmaterial som är bra att använda även när det gäller underhållsaspekterna.

Byggnadsdelar och andra konstruktioner i trä kan underhållas, repareras eller bytas ut med okomplicerade metoder till rimliga kostnader.

Behovet av underhåll varierar mycket för olika träkonstruktioner beroende på materialval, utformning, användning, omgivning med mera. Det är viktigt att göra kontinuerliga besiktningar.

Här behandlas underhåll av olika byggnadsdelar. Underhåll av bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner behandlas i Planera träbygg. Underhåll av färgade eller på annat sätt behandlade träytor beskrivs i Ytbehandling med underhåll.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok