Svenskt Trä Logo

Drift och underhåll

De flesta material fordrar underhåll i någon form. Trä hör till de byggnadsmaterial som är bra att använda även när det gäller underhållsaspekterna.

Byggnadsdelar och andra konstruktioner i trä kan underhållas, repareras eller bytas ut med okomplicerade metoder till rimliga kostnader.

Behovet av underhåll varierar mycket för olika träkonstruktioner beroende på materialval, utformning, användning, omgivning med mera. Det är viktigt att göra kontinuerliga besiktningar.

Här behandlas underhåll av olika byggnadsdelar. Underhåll av bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner behandlas i Planera träbygg. Underhåll av färgade eller på annat sätt behandlade träytor beskrivs i Ytbehandling med underhåll.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan