Svenskt Trä Logo

Värmeisolering och lufttäthet

Byggnader ska enligt Boverkets Byggregler, BBR, utformas så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

När man beräknar energibalansen tar man i dag hänsyn till transmissionsförluster i byggnadsdelar och ventilationsförluster. Utöver byggnadens värmeisolering beaktar man täthet, värmekapacitet, installationer och apparater. Kravet på U-värde, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient W/m2K, är ett krav på hela klimatskärmens medelvärde. Det är lika över hela landet. Kravet på byggnadens specifika energianvändning, kWh per m2 och år, varierar dock för olika klimatzoner och typer av byggnader.

Värmeisolering och lufttäthet

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan