Svenskt Trä Logo

Värmeisolering

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-11

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um (W/m2K) hos en byggnads klimatomslutande ytor får inte överskrida det värde som anges i BBR (Boverkets Byggregler). Värdet baserar sig på den sammanlagda invändiga yta (m2) som begränsar utrymmet mot det fria, mot mark och mot delvis uppvärmt eller icke uppvärmt utrymme. För att komma fram till aktuellt värde på Um måste man beräkna praktisk tillämpbar värmegenomgångskoefficient Up för varje byggnadsdel.

Som exempel visas här värmegenomgångskoefficient för ytterväggar.

U-värde för ytterväggar

Ytterväggar ska alltid förses med en lufttät insida. Ibland måste insidan även vara ångtät för att undvika att fukt tar sig in i värmeisoleringen. Genom att lägga in olika material för luft- och ångtäthet i väggen strävar man efter att förhindra fuktdiffusion och fuktkonvektion genom väggen. I regel är fuktkonvektion mycket allvarligare än fuktdiffusion.
I Tabell 1 visas exempel på hur värmegenomgångskoefficienten, U-värdet, varierar i ytterväggar med reglar i ett, två eller tre skikt.

 


Värmegenomgångskoefficient U för ytterväggar med reglar i ett, två eller tre skikt

I övrigt innehåller ytterväggen invändig beklädnadsskiva, ångspärr av 0,20 mm plastfolie, vindskydd av gipsskiva för utvändigt bruk samt ytterväggsbeklädnad av träpanel. Reglar och isolering utförs med tjocklekar d1, d1+d2 respektive d1+d2+d3.

Konstruktionstyp


Isolertjocklek, mm
λ = 0,036 W/m·K

U,W/m2K

d1

d2

d3

 
Träreglar av konstruktionsvirke

170

-

-

0,299

195

-

-

0,27

45

145

-

0,255

45

170

-

0,232

45

170

45

0,198

Träreglar av konstruktionsvirke i skikt d1 och d3
samt mellanliggande isolerskiva (skalvägg)

95

145

45

0,157Lättreglar

170

-

-

0,252

200

-

-

0,219

220

-

-

0,201

240

-

-

0,187

Tabell 1. Värmegenomgångskoefficient U för ytterväggar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan